Hotline: (+45) 31 10 77 44
Mandag til fredag
CET 0830 - 1600
Juridiske henvisninger

ANIDEKOs nettsted er beskyttet under gjeldende opphavsrettslig lovgivning og internasjonale konvensjoner.

Logoer, symboler og navn som representerer ANIDEKO og produkter og tjenester på ANIDEKOs nettsted, er varemerker tilhørende ANIDEKO.

Informasjon på ANIDEKOs nettsted, inkludert (men ikke begrenset til) tekst, presentasjoner, tall, bilder og lyd, kan ikke, med mindre annet er angitt, reproduseres, overføres, distribueres eller lagres uten forutgående skriftlig samtykke fra ANIDEKO.

ANIDEKOs nettsted er en tjeneste for partnere, kunder og offentligheten, og har som formål å informere om ANIDEKO og ANIDEKOs produkter.
ANIDEKO garanterer ikke at all informasjon på ANIDEKOs nettsted er korrekt, pålitelig, fullstendig eller oppdatert til enhver tid.

ANIDEKO fraskriver seg alt ansvar for skader eller tap, det være seg direkte, indirekte, spesielt eller på andre måter forårsaket av materialer som inngår i ANIDEKOs nettsted, eller for skade forårsaket på grunn av manglende evne til å bruke eller få adgang til nettsidene.

ANIDEKO forbeholder seg retten til å endre ANIDEKOs nettsider eller blokkere nettsidene etter eget skjønn.

ANIDEKO fraskriver seg alt ansvar for nettsider som er tilgjengelige gjennom lenker på ANIDEKOs nettsted, og for innhold på slike sider.